Gardstunet barnehage

​ÅBF utfører Gardstunet barnehage i utførelsesentreprise.

ÅBF utfører Gardstunet barnehage i utførelsesentreprise. Eksisterende bygningsmasse med fire avdelinger skal oppgraderes med nye overflater og tekniske installasjoner, samt tilpasses med flytting av enkelte vegger. ÅBF har kontrakt på bygningsmessige arbeider. Dette inkluderer fagene tømrer, blikkenslager, maler og gulvlegger.

Arbeidene utføres mens barnehagen er i full drift, og fremdriftsplanen er stram. Det er med andre ord rikelig med utfordringer å løse for bas Krister Blindheim og prosjektleder Marlon Nyheim. God dialog og planlegging med øvrige leverandører er essensielt for å møte tidsbegrensning som hver etappe er lagt opp til. Arbeid vil pågå gjennom sommerferien og bygget skal stå klart i september.

Prosjektdetaljer

Vis:

Pågående prosjekter

Referanseprosjektene viser en bredde i type oppdrag og entrepreiseformer som ÅBF har utført. Prosjektene er utført i offentlig og privat regi.

Kontakt oss

Send inn en melding, så tar vi kontakt med deg så snart som mulig. Du når oss også på:

+47 55 39 39 00
post@aabf.no