BUF Toppe, Bergen Akuttsetner - Bergen kommune

ÅBF utfører i totalentreprise nytt akuttsenter for ungdom. Bygget er 980m2.

Leveransen omfatter nytt akuttsenter for ungdom, BTA^980m2. Oppføres i betong og tre. Prosjektet anses som et pilotprosjekt med høy fokus på digitale løsninger og ny arbeidsmetodikk som omfatter bl.a papirløs byggeplass (3D), fremdriftsplanlegging, logistikkhåndtering og FDV.

Sluttbruker er Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Målgruppe er ungdom som vurderes å være en fare for seg selv eller omgivelsene,oppholdstid 1-3 mnd.

Bygget er dimensjonert for 6 beboere og 8 ansatte.

Statsbygg eier og drifter bygget.

Bilder fra prosjektet

  • /media/fm/bf9ad46877.JPG
  • /media/fm/bf9aeac806.JPG
  • /media/fm/bf9b02738f.JPG

Prosjektdetaljer

Kunde/byggherre: Statsbygg / Statsbygg
Entrepriseform: Totalentreprise
Oppstart: Septemer 2018
Ferdigstillelse: Desember 2019

Vis:

Helsebygg

Referanseprosjektene viser en bredde i type oppdrag og entrepreiseformer som ÅBF har utført. Prosjektene er utført i offentlig og privat regi.

Kontakt oss

Send inn en melding, så tar vi kontakt med deg så snart som mulig. Du når oss også på:

+47 55 39 39 00
post@aabf.no