Meland Vassbehandlingsanlegg

ÅBF bygger i generalentreprise nytt vassbehandlingsanlegg i Meland kommune.

Leveransen er en generalentreprise hvor entreprenøren har det totale ansvaret for fremdrift og gjennomføring av komplette grunn- og bygningsmessige arbeider herunder elektro og VVS, samt utomhusarbeider og VA-anlegg for Meland vassbehandlingsanlegg. 

Meland vassbehandlingsanlegg skal bygges ved Hestdal i sørøstre ende av Hestdalsvatnet i Meland kommune, og skal erstatte eksisterende Hestdal behandlingsanlegg beliggende like ved som skal opprettholdes som fremtidig reservevannverk. Anlegget omfatter innløpspumpestasjon, vannbehandlingsdel og utløpspumpestasjon, samt personaldel og verksted.  
Bilder fra prosjektet

  • /media/fm/c2fb950c62.jpg
  • /media/fm/c2fb837bf5.jpg

Prosjektdetaljer

Andre

Prosjekter som ÅBF jobber med for tiden.

Kontakt oss

Send inn en melding, så tar vi kontakt med deg så snart som mulig. Du når oss også på:

+47 55 39 39 00
post@aabf.no