Forsvarsbygg, Håkonsvern - Bergen kommune

ÅBF er tildelt oppdraget i totalentreprise med ombygging av tidligere kaserne til kontorbygg.

Arbeidet skal gjennomføres som totalentreprise på bakgrunn av beskrivelse (ytelser/spesifikasjoner) utarbeidet av Forsvarsbygg.

Prosjektdetaljer

Kunde/byggherre: Forsvarsbygg
Entrepriseform: Totalentreprise
Oppstart: April 2019
Ferdigstillelse: November 2019

Vis:

Referanseprosjekter

Referanseprosjektene viser en bredde i type oppdrag og entrepreiseformer som ÅBF har utført. Prosjektene er utført i offentlig og privat regi.

Kontakt oss

Send inn en melding, så tar vi kontakt med deg så snart som mulig. Du når oss også på:

+47 55 39 39 00
post@aabf.no