Pumpehus Håkonsvern

​ÅBF skal i totalentreprise bygge nytt pumpehus ved sjøen på Håkonsvern.

ÅBF skal i totalentreprise bygge nytt pumpehus ved sjøen på Håkonsvern. Arbeidene er planlagt med oppstart i august 2021 og skal ferdigstilles i november 2021.

Vi skal bygge et bygg for installasjoner av teknisk utsyr inkludert travers kran i tak. Tømrerarbeidet består av komplette yttervegger, hulldekker, isolering og tekking av tak, samt gesimser som skal beslås med colorcote beslag.

Prosjektdetaljer

Kunde/byggherre: Forsvarbygg
Oppstart: Høst 2021
Ferdigstillelse: Høst 2021

Nye, spennende prosjekter som ÅBF skal jobbe med i fremtiden.

Kontakt oss

Send inn en melding, så tar vi kontakt med deg så snart som mulig. Du når oss også på:

+47 55 39 39 00
post@aabf.no